Psykoanalytisk psykoterapi

huone

Psykoanalytisk psykoterapi innebär regelbundet återkommande samtal, 2 – 3 gånger i veckan under en kortare eller längre tid. Samtalet rör sig ofta kring känslor och sätt att vara i relation med de närmaste.
 
Psykoterapi behövs ofta under en lång tid för att den skall ge bestående resultat, eftersom det är en utvecklingsprocess. Att nå det förtroende som krävs för att inre processer ska börja tar sin tid. En terapitimme är 45 minuter och det är inte ovanligt att man träffar sin terapeut under flera år.

Den psykoterapeutiska processen grundar sig i att patienten skall vara så ärlig och fri i tanken som möjligt. I kommunikation med terapeuten gäller det att få kontakt med egna känslor och upplevelser. Att arbeta igenom och i djupet ta till sig egna erfarenheter är en del av grundtanken med psykoterapi. Med ökad kunskap om sig själv, egna behov och motiv för hur det kommer sig att man handlar som man gör, kan man genom psykoterapi öka förmågan att förstå och påverka sitt eget liv.

När personen funderar på att börja terapi och vill träffa terapeuten görs en överenskommelse om 2 – 3 bedömningssamtal innan ett ev. beslut görs om att börja i psykoterapi.