FPA

Folkpensionsanstalten FPA
FPA kan ge stöd till rehabilitering om målsättningen är att förbättra eller återställa nedsatt arbets- eller studieförmåga. Med psykoterapi stöds klienternas möjligheter att fortsätta i sitt arbete, att återgå till sitt arbete eller att börja arbeta.

Om du söker mer information om FPA hittas det på adressen www.kela.fi.

Om du vill gå direkt till information om psykoterapi på FPAs sidor:

https://www.kela.fi/web/sv/rehabiliterande-psykoterapi?inheritRedirect=true