KELA

Kansaneläkelaitos KELA
KELA voi tiettyjen edellytysten täyttyessä myöntää tukea psykoterapiakustannuksiin. Psykoterapian tavoitteena on tällöin parantaa tai palauttaa asiakkaan työ- tai opiskelukykyä. Psykoterapialla tuetaan työssä pysymistä, työhön paluuta tai sinne siirtymistä.

Lisätietoa Kelasta löydät osoitteesta www.kela.fi.

Psykoterapiakorvauksen hakemista koskevat ohjeet löydät suoraan osoitteesta:

https://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia?inheritRedirect=true