Psykoanalyyttinen psykoterapia

Mitä psykoanalyyttinen psykoterapia on?

huone
Psykoanalyyttisessa psykoterapiassa terapeutti ja potilas tapaavat säännöllisesti 2-3 kertaa viikossa kuukausien tai vuosien ajan. Vastaanotolla keskustellaan usein tunteista ja tavoista olla vuorovaikutuksessa läheisten kanssa. Yksi tapaamiskerta kestää 45 minuuttia.

Psykoterapia on pitkäkestoista, sillä se on kehitysprosessi, jonka tavoitteena on saada aikaan pysyviä muutoksia. Sisäisten prosessien käynnistyminen vaatii ehdotonta luottamusta terapeutin ja potilaan välillä, ja tällaisen terapiasuhteen syntyminen vie usein aikansa.

Psykoterapeuttinen prosessi perustuu siihen, että potilas on mahdollisimman rehellinen ja ilmaisee ajatuksensa vapaasti. Tarkoituksena on saada kosketus omiin tunteisiinsa ja kokemuksiinsa vuorovaikutuksessa terapeutin kanssa. Omien kokemusten työstäminen ja niiden syvällinen ymmärtäminen on yksi psykoterapian perusajatuksista. Psykoterapian avulla on mahdollista ymmärtää paremmin omaa elämäänsä ja vaikuttaa sen kulkuun, kun tietoisuus itsestä, omista tarpeista ja toiminnan vaikuttimista kasvaa.

Ennen psykoterapian aloittamista terapeutti ja potilas tapaavat muutaman kerran tehdäkseen arvion siitä, ovatko psykoanalyyttinen psykoterapia ja kyseinen terapeutti potilaalle sopivia.